pyncho

pyncho – Blogging for intellectuals who hate ponchos and love Gravity's Rainbow

pyncho er en eksperimentell port av poncho og marxup til Python. Prosjektleder er spug fordi han lærer seg Python nå.

Koden finnes på https://github.com/tobiasvl/pyncho og en demoinstans på http://tobiasvl.github.io/pyncho.

Hvorfor?

Io er ikke effektivt nok! Vi skal jo generere blogger med millioner av poster. Milliarder!

(Også fordi Thomas Pynchon skriver bra bøker og han som har laget Io er en fascist.)

Hvordan bruker jeg pyncho?

arrakis:~ tvl$ git clone --recursive git@github.com:tobiasvl/pyncho.git
arrakis:~ tvl$ cd pyncho; PATH=.:$PATH
arrakis:~ tvl$ pyncho prepare #sett opp din blogg
arrakis:~ tvl$ pyncho post about #lag en about-side
arrakis:~ tvl$ pyncho generate #generer HTML
arrakis:~ tvl$ pyncho post i ate a banana #post ditt første innlegg!!
arrakis:~ tvl$ pyncho generate #generer HTML igjen
arrakis:~ tvl$ pyncho post i ate another banana #post flere innlegg
arrakis:~ tvl$ pyncho post that was my last banana
arrakis:~ tvl$ pyncho generate #husk å generere HTML

Hvis du ikke stiller på ´outputpath´ i ´.pyncho´ lagrer dette ferdig html i .pyncho/output. Pass også på at du setter ´baseurl´ til noe lurt. Atom-feed vil nemlig gjerne ha absolutte URL-er.

Pyncho-reglene

Tilgjengelige hooks

Må være ´+x´ og ligge i ´.pyncho/hooks´

Versjonshistorikk


« pha ~ text/plain